Beste Gebruikers  van sporthal de Els,

de trainingen zijn vandaag dan officieel begonnen en voor de sporthal zijn er dan ook maatregelen genomen zodat iedereen veilig kan sporten in de sporthal. In het Corona Protocol staan de maatregelen die zijn genomen en de gedragsregels voor de gebruikers.

Neem tevens kennis van de Noodverordening en de door de gemeente opgestelde Openstelling gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Laten we er een mooi en veilig seizoen van maken. Voor vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met het bestuur van Tonego ’65.