Van de Voorzitter

Rebound, de column van de voorzitter.

SYNERGIE
September 2016

Synergie: ‘Een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.’ Hoewel ik in algemene term de definitie wel ken, vond ik het toch aardig de mooie omschrijving in het licht te zetten. Want het kan voor de komende tijd van grote waarde zijn binnen onze club. Vlak voor en direct na een bizarre zomer – waarbij we veel zijn afgeleid door prachtige sport maar ook gebeurtenissen die het menselijk bevattingsvermogen weer zwaar op de proef stelde – zijn er gesprekken geweest die mij hoop geven voor de toekomst. Na mijn brandbrief over de zorgelijke stand van zaken binnen de organisatie en met name het bestuur, is het een poosje stil geweest maar hebben inmiddels uit de oudergroep een aantal mensen veel verdedigende rebounds gepakt en gaan vol in aanval. Laat duidelijk zijn; zoals ik eerder heb gezegd is niet alles negatief binnen Tonego. Veel leden hebben hun taak en zijn er op berekend, sportief is het afgelopen seizoen succesvol te noemen, we hebben goede trainers en coaches, een prachtige hal en een mooie kantine. Toch zal om dit te kunnen behouden – maar meer nog de must om een groter volume te creëren – er een stevige organisatie moeten staan, meer winst gemaakt moeten worden uit de kantine, en zullen we financieel van rood naar zwart moeten. En juist door de in de aanhef genoemde gesprekken ben ik weer positief gestemd om die doelstellingen te behalen. Op de site zijn vacatures inmiddels ingevuld door namen. De inbreng van deze groep is van grote waarde. Nieuwe inzichten, frisse kijk op zaken en doortastend te werk gaan. Het zal ons verder kunnen en moeten brengen. En wie weet zal het zijn uitwerking hebben op alle betrokkenen die begaan zijn met Tonego en kan ook bij ons het samengaan van delen meer opleveren dan de som der delen.

Een succesvolle competitie en in alle opzichten een mooi seizoen gewenst!

Herman Voogsgeerd