Van de (interim)voorzitter

Beste Tonegianen, ouders en andere belangstellenden,

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbeschermingofwel AVG. Iedere vereniging, dus ook de onze, groot of klein, moet voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de AVG.

Privacy: wat is dat?

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust gelaten te worden. Dit betekent dan ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Als sportvereniging ben je wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. De privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels.

Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een persoon. Het gaat dus om alle informatie over een persoon. Het maakt daarbij niet uit of informatie “privé”, publiek bekend, oud of nieuw, relevant of juist volstrekt onbelangrijk is.

Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, leeftijd, geslacht, e-mailadres, herkenbare afbeelding in een foto of video.

De AVG waarborgt dus dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is.

Op het vlak van beveiligen moeten informatietechnologie-zaken, Exel bestanden, lokale ledenbestand en de mail  met goede beveiligingssoftware beschermd worden.

De AVG betekent dan ook een flinke verzwaring van de regels waaraan ook Tonego’65 moet voldoen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

Jullie zullen de komende tijd, in ieder geval voor aanvang van het nieuwe seizoen, hierover nader door het bestuur geïnformeerd worden.

Vooreerst wens ik jullie allen een zonnige zomer toe!

Frans Swart.