Van de Voorzitter

Enkele weken geleden hebben we 2018 achter ons gelaten en hebben we met veel knal-en siervuurwerk het Nieuwe jaar 2019 begroet. In de media, tijdens de oudjaarsconferences en ook in huiselijke kring hebben we teruggeblikt op het voorbij gegleden jaar, ieder van ons met zijn eigen gevoelens en belevingen daarbij, positief of minder positief.

Bij Tonego’65 moet dit jaar de focus liggen op de diverse commissies die momenteel nog onvoldoende functioneren en waarvan enkele onderbezet zijn en het aantrekken van nieuwe (jeugd)leden .Organisatorisch hebben we het helaas nog niet goed op de rails, met name de bardienst is een voortdurende bron van zorg terwijl je juist zou moeten vaststellen dat er andere prioriteiten moeten zijn.

Ik zal op de Algemene Ledenvergadering van 5 maart a.s. mijn interim-voorzitterschap neerleggen. Helaas zijn we er als bestuur nog niet in geslaagd om een opvolger te vinden. Het wordt steeds lastiger om mensen te vinden die bestuurlijk, structureel en voor langere tijd, zich aan onze vereniging willen binden. Dat speelt niet alleen bij onze vereniging maar is herkenbaar in het verenigingsleven in het algemeen. Mocht er na het lezen van deze nieuwjaarswens toch een Tonego-lid zijn die de functie van voorzitter op zich zou willen nemen, meld je bij het bestuur!!!

Graag wil ik jullie, in naam van ons bestuur, een gelukkig, voorspoedig en sportief 2019 toewensen. Ik stel voor dat we er met ons allen een  mooi jaar van maken zodat we aan het eind ervan, tevreden op terug kunnen kijken.

Frans Swart