TONEGO ’65 POSTBODE

Beste leden,
Op basis van eerdere berichtgevingen weten alle (jeugd)leden, ouders van jeugdleden en oudleden dat intern heel hard gewerkt wordt aan de nieuwe toekomstplannen voor onze vereniging.

Het thema:
“Make Tonego ’65 great again” 
krijgt steeds meer inhoud!

Actieve bijdrage

De fase waarin het voor een ieder heel concreet gaat worden breekt nu aan. Daarbij levert elk lid binnen afzienbare tijd een actieve bijdrage. Dit punt is unaniem aangenomen en besloten door de leden tijdens de ledenbijeenkomst op 23 mei 2017.

Wat gaat er gebeuren?

  • In week 36, (4 t/m 8 sept. 2017) krijgt ieder lid of ouders van een jeugdlid thuis bezoek van een lid van de werkgroep.
  • Je ontvangt een informatieset met uitleg en een  belangstellingsformulier om in te vullen.
  • Op dit belangstellingsformulier staan vrijwilligerstaken en het is de bedoeling dat je er 3 uitkiest en op het formulier aangeeft.
  • Elk lid of ouders van een jeugdlid binnen de vereniging gaat een omschreven taak  verrichten. Ook hiervoor geldt: ‘’Vele handen maken licht werk’’.

Persoonlijk opgehaald

  • Na een week (11 t/m 16 sept 2017) wordt het ingevulde belangstellingsformulier weer opgehaald waarna een interne selectiecommissie binnen Tonego ’65 gaat zorgen dat het gewijzigde organisatiemodel zo goed en volledig mogelijk wordt ingevuld.

Tonego ’65 op 1 januari 2018
Samen wordt hard gewerkt om per 1 januari 2018 de nieuwe opzet voor onze vereniging te hebben waarbij het voor elk bestaand en toekomstig lid heel aantrekkelijk is deel uit te mogen maken van Tonego ’65.

Wij rekenen op ieders actieve bijdrage om van Tonego ’65 een attractieve vereniging te maken waarbij je trots mag zijn om daarvan deel uit te mogen maken!

Namens het bestuur en de werkgroep Tonego ’65,

Herman Voogsgeerd, Walter Kormelink, Clemens ten Vergert, Jeroen Scheggetman, Roberto Spoor, Vincent Paf, Brigitte Ooink, Erik en Erika de Just, Maureen Koenderink, Edith Brunninkhuis, Karlijn Ordelmans, Francis Scheggetman