Contributie

De contributie wordt voor een groot deel besteed aan:

  • Kosten trainingen (trainer/zaalhuur)
  • Materiaalkosten
  • Algemene verenigingskosten (o.a. collectieve ongevallen verzekeringen)

De contributie is verschuldigd van 1 augustus tot en met de maand juli van het daarop volgende jaar.

Nieuwe leden die zich voor 31 oktober aanmelden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Zij die zich aanmelden in november of december wordt 3/4 deel in rekening gebracht. Nieuwe leden die zich na 1 januari aanmelden betalen de helft van de contributie. Tenslotte wie zich na 1 maart aanmeldt betaald 1/4.

Voor nieuwe leden kan er alleen een betaling plaats vinden d.m.v. automatische incasso en wel in de maanden september, december en maart.

Spelerspas

Het geld voor de spelerspas, nodig om aan de competitie deel te kunnen nemen, is onderdeel van de contributie. Van dit geld wordt alles betaald dat direct met de competitie te maken heeft, zoals:

  • Inschrijfgeld teams
  • Scheidsrechterkosten
  • Reiskosten scheidsrechters
  • Kosten wedstrijden (o.a. zaalhuur)

Restitutie

Indien men door langdurige ziekte of zwangerschap niet aan de trainingen of wedstrijden deel kan nemen, kan aan het bestuur een verzoek tot restitutie van teveel betaalde contributie worden ingediend.

Als een speler voor aanvang van de competitie aangeeft dat hij/zij gedurende het seizoen eerder moet stoppen is er een mogelijkheid (na overleg met het bestuur) dat er een gedeeltelijke restitutie van de contributie plaats vindt.

Niet spelende leden betalen een gering contributiebedrag als bijdrage in de administratiekosten.

Recreanten betalen een aangepaste contributie, zij bezitten geen spelerspas en trainen meestal 1x per week en spelen geen wedstrijden. Zij vallen wel onder de collectieve ongevallen verzekering.

Contributie overzicht 2017 – 2018

CategorieContributie
Senioren€225,00
U20 / U22€215,00
U18€205,00
U16€195,00
U14€185,00
U12€175,00
U10€165,00
U10 Toernooi€130,00
U10 Recreatie€100,00
Recreanten€130,00
Overige€70,00

Leden die reeds lid zijn en niet via incasso betalen worden verplicht de totale contributie voor 15 augustus, dan wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum te betalen.

Bij automatische incasso wordt de contributie in 5 gelijke termijnen (augustus, oktober, december, februari en april) van de rekening afgeschreven.

JU 10 = Jongens onder 10 jaar; JU 12 = Jongens onder 12 jaar; JU 14 = Jongens onder 14 jaar; JU 16 = Jongens onder 16 jaar; JU 18 = Jongens onder 18 jaar; MU 14 = Meisjes onder 14 jaar; MU 18 = Meisjes onder 18 jaar; Dames / Heren = senioren